Menu

Verzekering

Onze club is verzekerd via de Vlaamse baseball en softball liga (VBSL) die met ingang van 1 januari 2007 een nieuwe overeenkomst hebben afgesloten met de verzekeringsmaatschappij ARENA. De verzekeringspremie is vervat in het jaarlijks lidgeld.

In het clublokaal zijn steeds ongevalaangifteformulieren aanwezig.

Bij een ongeval geldt de volgende werkwijze:

  • Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
  • De club voorziet een ongevalaangifteformulier of klik hier voor het document.
  • Met dit formulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
  • Geef het ongevalaangifteformulier af bij het clubsecretariaat of je verzendt het zelf naar VBSL. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt verder rechtstreeks met ARENA.
  • Eens ARENA de documenten heeft ontvangen zendt de verzekeringsmaatschappij u binnen de vijf (5) dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  • Alle onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan ARENA, zodat uw dossier steeds volledig is en tot vergoeding kan overgaan.
  • Gelieve onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Merk op:
Een speler/speelsters die geblesseerd is, kan pas opnieuw sporten als de dokter hiervoor toelating heeft gegeven. Speelt en traint men toch en loopt men een bijkomende kwetsuur op, dan riskeert de speler/speelsters problemen met de verzekeringsmaatschappij bij de afwikkeling van het eerste ongeval.

Wens je nog meer inlichtingen?

Website Vlaamse Baseball & Softbal Liga

ARENA N.V.
Jozef II-straat 36-38
1000 Brussel
CBFA nr. 10.365

Tel. 02-5120304
Fax 02-5127094
Email arena@arena-nv.be
Web www.arena-nv.be

Wie is er eveneens verzekerd, door een verzekering van de club zelf?

  • Medewerkers tijdens clubactiviteiten zijn verzekerd door de club.
  • Kantinebezoekers.
  • Onze club heeft aanvullend een “Polis Verenigingsleven” voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.