Menu

Bestuur

De Algemene Vergadering
Onze VZW is samengesteld uit actieve leden die het beleid van de club bepalen. Deze groep van mensen kiest de Raad van Bestuur. Tijdens de statutaire jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING bespreekt deze groep mensen het “reilen en zeilen” van de club volgens wettelijk voorgeschreven normen.

Vanaf 29 januari 2015 maken de hierna volgende leden deel uit van de Algemene Vergadering:
Henri Bollen – Eric Bosmans – Wout Cnops – Victor Hansen – Peter Rabijns – Chris Schoonheydt – Stefan Van Acker – Antoon Van de Ven -  Jan Van den Eynde – Frank Van den Heuvel – Henk Van der Meijs – Sabine Van Acker – Christine Vermeulen – Hans Heyrman.

ALGEMENE VERGADERING
VZW-leden

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter, secretaris & penningmeester

VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

Chris Schoonheydt

Toon Van de Ven

Sabine Van Acker

Het Dagelijks Bestuur

Voorzitter  Chris Schoonheydt  0495/51.61.62 – voorzitter@brasschaatbraves.be
Algemeen Secretaris  Toon Van de Ven  0474/86.46.16 – secretaris@brasschaatbraves.be
Sportsecretaris  Christine Vermeulen  0474/98.75.86 – sportsecretaris@brasschaatbraves.be
Penningmeester  Sabine Van Acker  penningmeester@brasschaatbraves.be
Verantw. Jeugd  Steve Dielen  0476/31.89.58 – steve.dielen@icloud.com
Verantw. Technische C.  Henri Bollen  0477/78.96.96
Verantw. Sponsor C.  Frank Janssens  0475/93.84.58
Verantw. Clubhuis  Eric Bosmans  0486/05.30.21
Verantw. Materiaal  Linda Bertels  0486/21.56.11
Adviserend Lid  Vic Hansen  0478/79.34.88
Adviserend Lid  Peter Rabijns  0477/08.52.70
Commissie Baseball  Hans Heyrman
Commissie Softball  Wout Cnops  0475/94.51.63